Hướng dẫn » Trợ giúp mua hàng

Thanh toán qua banknetvn

Thanh toán qua banknetvn

Tavimart.com khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán qua Banknetvn khi mua sắm trực tuyến để đảm bảo an toàn.


Quy trình thanh toán qua banknetvn.

Mô tả quy trình:

Bước 1: Khách hàng đặt mua hàng hóa, dịch vụ trực tuyến

-             Khách hàng truy cập vào website Tavimart.com để đặt mua hàng hóa/dịch vụ

-             Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán bằng Banknetvn 

-       Đại lý nhận đơn hàng điện tử và tự động chuyển khách hàng tới giao diện Cổng thanh toán Bndebit

Bước 2: Khách hàng nhập thông tin chủ tài khoản

-             Trên giao diện Cổng thanh toán Bndebit , khách hàng được yêu cầu nhập các thông tin chủ tài khoản (họ tên, số thẻ/số tài khoản, ngày hiệu lực…) để xác thực thông tin chủ tài khoản

Bước 3: Banknetvn gửi thông tin giao dịch cho Ngân hàng để xác thực

-             Banknetvn gửi thông tin về chủ tài khoản, thông tin về giao dịch mua hàng tại Đại lý tới Ngân hàng để Ngân hàng xác thực

Bước 4: Ngân hàng xác thực và thông báo cho Banknetvn

-             Nếu thông tin chủ tài khoản hợp lệ, Ngân hàng sẽ gửi OTP cho khách hàng

-             Ngân hàng thông báo cho Banknetvn về tính hợp lệ của thông tin chủ tài khoản

Bước 5: Khách hàng gửi thông xác thực lần 2 bằng mật khẩu OTP

-             Khách hàng nhập OTP do Ngân hàng gửi tại Cổng thanh toán Bndebit

-             Banknetvn gửi thông tin xác thực lần 2 cho Ngân hàng

-             Ngân hàng xác thực OTP do Banknetvn gửi đến

Bước 6: Ngân hàng thực hiện hạch toán trừ tiền trong tài khoản của khách hàng và thông báo cho Banknetvn

Bước 7: Banknetvn chuyển thông báo giao dịch thành công hoặc không thành công cho Đại lý và hiển thị kết quả giao dịch trên màn hình cho khách hàng

Bước 8: Đại lý dựa trên thông báo về kết quả giao dịch Banknetvn gửi để quyết định việc giao hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.(và gửi xác nhận giao hàng cho Banknetvn trong trường hợp giao dịch thành công)