Hướng dẫn » Trợ giúp mua hàng

Thanh toán tiền mặt

Thanh toán tiền mặt


Thanh toán tiền mặt là hình thức thanh toán mà tiền thanh toán được chuyển trực tiếp khi người mua nhận được hàng từ tay người bán. 
Nếu phát sinh mâu thuẫn và khiếu nại mà thỏa thuận không thực hiện được, người mua và người bán tự thỏa thuận và giải quyết khiếu nại.