Quạt đứng cánh 400 mm, có đ/khiển Vinawind QĐ400-XMS