Quạt trần cánh tôn 1.4m, gió tản Vinawind QT1400-GT