Gương ghép hoa văn mầu cao cấp 2 lớp AMY - AMG 219