GIÁ KỆ DAO THỚT, CHAI LỌ, GIA VỊ, RỘNG 400MM, CÓ KHAY HỨNG NƯỚC