KỆ NGĂN KÉO ĐỰNG XOONG NỒI NEWERA CÁNH KÉO CÓ KHAY HỨNG NƯỚC, RỘNG 600 MM