KỆ NGĂN KÉO ĐỰNG XOONG NỒI NEWERA CÁNH MỞ CÓ KHAY HỨNG NƯỚC,RỘNG 600 MM