KỆ NGĂN KÉO ĐỰNG BÁT ĐŨA NEWERA CÁNH MỞ CÓ KHAY HỨNG NƯỚC,RỘNG 600 MM