KỆ NGĂN KÉO ĐỰNG BÁT ĐŨA NEWERA CÁNH MỞ CÓ KHAY HỨNG NƯỚC, RỘNG 725 MM