KỆ NGĂN KÉO ĐỰNG BÁT ĐŨA NEWERA CÁNH KÉO CÓ KHAY HỨNG NƯỚC,RỘNG 725 MM