Ấm siêu tốc BlueStone KTB-3323W, dung tích 1.2 lít